קירוב לבבות של אבות וילדיהם

קירוב לבבות של אבות וילדיהם

הפסיכולוגיה המודרנית מאשרת את חכמתם של בני ישראל הקדמונים. השגשוג הלאומי מותנה בשיקום היחסים השבורים בין אבות לילדיהם. מחקרים בינלאומיים מצאו כי 80% מההורים המנוכרים הם אבות – ובישראל האחוז גבוה יותר. ההשפעה ארוכת הטווח של ניכור הורי על ילדים יכולה להיות הרסנית. בישראל ילדים אלו נמצאים בסיכון גבוה להתאבדות. חברה המאפשרת לפוליטיקה מגדרית להפיץ ניכור הורי בקנה מידה גדול הורסת את הדורות הבאים שלה. מטרת אתר זה היא לעורר מודעות, לחנך, לקדם התערבות ולשתף פעולה גלובלית כקול אחד מגובש כנגד ניכור הורי.

החוסן המשפחתי הוא יסוד החוסן הלאומי

ניכור הורי במערכת

כתבות חדשות

המשטר האנטי משפחתי